Antička baština u Hrvatskoj na Filozofskom fakultetu

POSJET ODSJEKU ZA ARHEOLOGIJU

Antička baština u Hrvatskoj posjetila je Odsjek za arheologiju na Filozofskom fakultetu da bi se učenici pobliže upoznali s Lumbardskom psefizmom, jednim od važnijih recentnih arheoloških otkrića.

Izložak keramike s obilješkom u Arheološkome praktikumu.

Čim smo stigli na Filozofski fakultet, ljubazno nas je dočekala docentica Iva Kaić koja nas je upoznala s mogućnostima studiranja na Odsjeku za arheologiju kao i na ostalim studijskim grupama na Filozofskome fakultetu. S njom smo otišli do učionice u kojoj je arheolog Miroslav Vuković za nas održao prezentaciju o nedavno pronađenim dijelovima Lumbardske psefizme. Naime, riječ je o starogrčkom povijesnom dokumentu iz 3. st. pr. Kr. koju je 1877. pronašao mještanin Korčule. Ona sadržava psefizmu, tj. zaključak skupštine kojom se uređuju imovinski odnosi grčkih naseljenika na Korčuli i ilirskog stanovništva. Do otkrića su došli 2018. godine pretraživanjem monumentalne cisterne na na najvišoj točki Koludrta. Istraživanje se nastavilo u 2019. te su tijekom istraživanja pronađeni i razni dijelovi keramike što nam govori da je cisterna nekada bila u funkciji. U blizini nalazišta vjerojatno postoji i povijesno naselje jer smo naučili da je tamo gdje ima nalazišta keramike morao jednom biti i čovjek.

Nakon prezentacije uputili smo se prema Katedri za arheologiju gdje nam je poslije doktorantica Mirna Vukov pokazala keramiku s istraživanja rimskog legijskog logora Tilurija (Tilurium) i objasnila da uz svaki dio mora stajati i njegova signatura (obilješka).

Odsjek za arheologiju u suradnji Muzeja triljskog kraja također vam nudi androidovu aplikaciju „3D-3LJ” s pomoću koje možete pratiti zanimljive sadržaje vezane uz povijest arheoloških istraživanja i lokaliteta Tilurij!

U 2020. godini planira se javnosti predstaviti novo, upotpunjeno lice Lumbardske psefizme koja se za sada čuva u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

FOTO: Heidi Kruljac