Impresum

  • MI – Časopis učenika Klasične gimnazije

Izdavač: Klasična gimnazija Zagreb, Križanićeva 4a

Za izdavača: Zdravka Martinić-Jerčić, prof.

Glavni i odgovorni urednik: Franco Enio Todorović, 4.d

Redakcija: Tonka Pavić, 4.e, Andrea Pavlešen 4.d, Stella Pavlović, 4. d, Mia Kovaček, 4. c, Tara Duralija, 3. e, Anamaria Perčić, 2. e, Maksimilijan Tanšek, 2. e, Maša Pećarina, 2. a, Andrej Švaco, 2. d, Svebor Graonić, 2. f, Nikša Šutej, 2. f, Tomislav Čizmek, 1. e, Nina Marija Marić, 1. b, Bruna Konta, 1. b, Paola Perišić, 1. c

Fotografije: Andrea Pavlešen, 4.d

Posebno zahvaljujemo Franu Kelavi, bivšem učeniku Klasične gimnazije, na svesrdnoj pomoći pri oblikovanju grafičkoga izgleda časopisa. Zahvaljujemo i prvome uredniku časopisa Franu Košpiću bez čije bi pomoći i znanja ova stranica teško ugledala svjetlo dana.

Zahvaljujemo i svima drugima koji su na bilo koji način doprinijeli radu novinarske skupine ili oblikovanju časopisa.

Mentor: Ivana Črnelč, prof.

e-mail: urednistvo.mi@gmail.com

Izjava o autorskim pravima

Sadržaji i fotografije objavljeni na stranici Časopisa zaštićeni su autorskim pravima. Nije dozvoljeno objavljivati sadržaje ove mrežne stranice bez privole uredništva. Zlouporaba sadržaja bit će prijavljena nadležnim službama. Stranica sadrži i poveznice na druge mrežne stranice koje nisu vlasništvo Klasične gimnazije, stoga Škola nije odgovorna za njihovo uređivanje.

Imate li prijedloga, komentara ili nas nešto želite pitati, kontaktirajte nas putem gore navedene e-mail adresse.