Impresum

  • MI – Časopis učenika Klasične gimnazije

Izdavač: Klasična gimnazija Zagreb, Križanićeva 4a

Za izdavača: Zdravka Martinić-Jerčić, prof.

Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Matej Čižmek Sokolović, 3.e

Redakcija: Sunčica Bencetić, 4. c, Maša Pećarina, 4. a, Andrej Švaco, 4. d, Iskra Razum, 4. d, Mak Ibrahimpašić, 4. d, Petar Markić, 2. b, Andrea Ament, 2. e, Leonarda Litva, 2. e, Rebeka Vukoja, 2. e, Lav Borucinsky, 1. f, Erika Uka, 2. d, Mateo Karaga, 2. d, Maša Kulić, 3. c, Lara Petrović, 4. c, Eva Vukušić, 1. f, Jana Karolina Katalinić, 1. d, Una Okanović, 1. f

Fotografije: Maša Pećarina, 4. a, Iskra Razum, 4. d

Posebno zahvaljujemo Franu Kelavi, bivšem učeniku Klasične gimnazije, na svesrdnoj pomoći pri oblikovanju grafičkoga izgleda časopisa. Zahvaljujemo i prvome uredniku časopisa Franu Košpiću bez čije bi pomoći i znanja ova stranica teško ugledala svjetlo dana.

Zahvaljujemo i svima drugima koji su na bilo koji način doprinijeli radu novinarske skupine ili oblikovanju časopisa.

Mentor: Ivana Črnelč, prof.

e-mail: urednistvo.mi@gmail.com

Izjava o autorskim pravima

Sadržaji i fotografije objavljeni na stranici Časopisa zaštićeni su autorskim pravima. Nije dozvoljeno objavljivati sadržaje ove mrežne stranice bez privole uredništva. Zlouporaba sadržaja bit će prijavljena nadležnim službama. Stranica sadrži i poveznice na druge mrežne stranice koje nisu vlasništvo Klasične gimnazije, stoga Škola nije odgovorna za njihovo uređivanje. Imate li prijedloga, komentara ili nas nešto želite pitati, kontaktirajte nas putem gore navedene e-mail adrese.