Moje sunce

Predstavljamo lidranovce

Predstavljamo pjesmu Moje sunce učenice Tonke Matejaš s kojom je učenica sudjelovala na školskoj razini smotre LiDraNo.