Predstavljamo debatni klub Hermes

AUDIATUR ET ALTERA PARS

U moru slobodnih aktivnosti koje Klasična Gimnazija nudi, debatni klub Hermes (nazvan po grčkom bogu Hermu, glasniku bogova) ističe se kao jedna od popularnijih aktivnosti naših učenika koji u debati već niz godina postižu zapažene rezultate.

Primjerice, naši su debatanti prošle godine sudjelovali na županijskom natjecanju osvojivši 12. ekipno mjesto i 10. individualno. Kako bih vam dočarala atmosferu sastanaka i ostalih debatnih aktivnosti, razgovarala sam s jednim od voditelja – Petrom Stjepanom Soldom, našim bivšim učenikom te sa sadašnjim debatantom Tomom Marušićem.

PERSPEKTIVA DEBATANTA

Što te u prvom razredu prvotno privuklo na debatu?

TOMA: Iskreno, u prvom razredu mislio sam da sam pametan, pa sam htio i drugima znati pametovati, a i načuo sam da su na debati teme često političke, što me tada dosta zanimalo pa sam htio više naučiti o tome. No, nakon nekog vremena shvatio sam kako je debata puno više od tog “pametovanja”. Mogu reći da sam na debatu došao zbog tema kojima se debata bavi, ali sam ostao zbog uvijek pozitivnog okruženja i još mnogo toga.

Možeš li opisati kako izgleda tipični debatni sastanak?

Klasičari debatanti na jednome od mnogobrojnih natjecanja na kojima su sudjelovali.

TOMA: Sastanci su redoviti, jednom tjedno, pred natjecanje i nešto češće. Svaki sastanak ima svoju temu, uoči natjecanja bavimo se isključivo zadanom tezom i onda je zajednički analiziramo, o njoj raspravljamo i navodimo argumente za i protiv. Teme su uvijek aktualne, poput eutanazije, smrtne kazne, nacionalne sigurnosti vs. privatnosti itd. Kad za vratom nisu natjecanja, sastanci su opušteniji, pa često znamo raditi vježbe koje nam pomažu pri držanju govora, pri smišljanju argumenata, u napadima suprotne strane…

Što se tiče atmosfere na sastancima, uvijek je familijarno i opušteno, a odnos voditelja i debatanata nije ni sličan onom s profesorima, nema autoritativne barijere i često se svi znamo šaliti na račun jedni drugih što je rijetko slučaj na nastavi. 

 

Bi li, sad u trećem razredu, preporučio debatu mlađim generacijama i zašto (ne) ?

TOMA: Definitivno, na sebi vidim promjenu u načinu razmišljanja, više ne dolazim do instinktivnog zaključka, naučio sam uvijek problem sagledati s obje strane da bih na kraju donio racionalniji zaključak. Debata mi je pomogla i u širenju vokabulara, boljoj artikulaciji i definitivno pomaže u razbijanju straha od javnog nastupa. Još bih preporučio i da svaki debatant ode na debatni kamp koji se organizira u sklopu HDD-a svake godine, oko kraja osmog mjeseca negdje na moru, tjedan dana debatiranja i okružjem stvarno zanimljivih ljudi. 

 

PERSPEKTIVA VODITELJA

Za razliku od većine izvannastavnih aktivnosti s debatantima rade studenti, i sami bivši učenici Klasične gimnazije i vrsni debatanti. Jedan od njih je i Petar Stjepan Soldo, voditelj Hermesa već nekoliko godina.

Možeš li pojasniti ulogu voditelja debatnog kluba i kako se ti snalaziš u njoj?

PETAR:  Debatni voditelj ima dva zadatka: brinuti se za organizaciju debatnog kluba i poučavati debatante debati. Prvi (dosadniji) dio posla podrazumijeva dogovaranje debatnih sastanka ili drugih debatnih aktivnosti. Drugi (daleko zanimljiviji) dio posla odnosi se na izravan rad s učenicima tj., održavanje “nastave” debate. Volim si utvarati da se u prvoj ulozi snalazim osrednje, a u drugoj dobro.

U čemu ti je debata pomogla kasnije u životu?

PETAR: Uh! Debata mi je donijela zaista velik broj lijepih stvari u životu! U akademskom smislu prilično me strukturirala (pa mi je sada puno lakše pisati eseje, seminare, radove i sl.), otvorila mi je vidike i naučila me kako kritički razmišljati i misliti analitički, a na debati sam dobio i čvrstu podlogu znanja koja mi je omogućila da sam istražujem i informiram se o mnogim temama iz politike, ekonomije, sociologije, filozofije i sl. Osim toga na debati sam upoznao stvarno puno zanimljivih i zabavnih ljudi od kojih su mi neki i dan danas među bliskijim prijateljima. Ipak, mislim da je najvrjednija lekcija koju sam naučio na debati sagledati svaki problem s više strana, a ne donositi odluke i stvarati stavove temeljene na jednostranoj argumentaciji. Kako bi Latini rekli: “Audiatur et altera pars” 

Zašto je baš klub Hermes dobar izbor za buduće debatante?

PETAR: Hmm, teško je ne biti subjektivan, ali oduvijek sam volio (i kao debatant i kao voditelj) to što na debatu ne gledamo kao aktivnost koja postoji radi sebe same, već kao priliku da nešto naučimo, razvijemo se i raspravimo o temama koje su nam zanimljive ili bitne. Mislim da sam neke od najzanimljivijih diskusija uopće u životu imao upravo unutar Hermesa! Osim toga, timove imenujemo slovima alfabeta i nerijetko jedemo najrecentnije izdanje domaćica ili sezonsko voće. 

FOTO: Petar Stjepan Soldo

 

 

 

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime