ŠETNJA SA ŠENOOM

U sklopu projekta Šetnja sa Šenoom održan je projektni dan. Ujutro su članovi
izvannastavne skupine Kultura turizma, koju vodi nastavnica Alma Cacan, posjetili turističku turu o Augustu Šenoi pod vodstvom Gordane Maravić iz Kuće Šenoa. Ona nam je, u liku učiteljice Branke iz istoimene Šenoine pripovijetke, ispričala brojne zanimljive detalje iz biografija Augusta Šenoe i članova njegove obitelji. Obišli smo brojne gradske lokacije, od mjesta gdje se Šenoa u igri s vršnjacima prvi put susreo s hrvatskim jezikom do mjesta radnji njegovih djela. Zanimljivosti koje smo vidjeli i čuli pomoći će nam u izradi rezultata našeg projekta.
Nakon ture uputili smo se u školu gdje smo ostatak dana u radnoj, ali i veseloj, atmosferi
radili na projektnim zadacima. Već smo uzbuđeni što ćemo vam uskoro moći predstaviti
rezultate našeg rada!

FOTO: Alma Cacan