Iznova stranci

PREDSTAVLJAMO LIDRANOVCE

Literarni rad Iznova stranci autorice Tonke Matejaš sudjelovao je općinskoj razini smotre LiDraNo. Uživajte u čitanju!

Iznova stranci

Zaustavili ste me i zapitali:  

Oprostite, koliko je sati? 

Od svih riječi čula se samo zvonjava sablji.  

Riječi oštre kao “ok” nakon cijelog paragrafa.  

Konstatiram da su nam se pogledi  

Već jedanput sreli.  

Jesu li to neka modificirana sjećanja?  

Na to pitanje ne znam odgovor.  

 

Pitaš me koliko je sati i najednom  

Kao da su potopljeni svi papirnati brodovi.  

Sve kule od pijeska sravnjene sa zemljom  

U naletu plime.  

Kao da je sve za što do sad znam,  

Ništa doli pseudostvarnost 

 

Pitaš me koliko je sati i čini mi se  

Da nismo na istoj strani svijeta.  

Spuštaš pogled i gledaš na sat.  

Užurbano odlaziš  

Upućujući mi onaj nelagodni pogled,  

Koji uputiš slučajnom prolazniku.  

Ali, jesam li samo slučajni prolaznik?  

Živim li samo ja tu varku zvanu prošlost?  

 

Pitali ste me koliko je sati,  

A ja i dalje stojim i razmišljam o Vašem pitanju.  

Više ne znam na sat. 

Sve brojke imaju istu vrijednost,  

Obje kazaljke iste su duljine.  

Gledam kako odlazite i ponovno se rastajemo.  

I iznova smo postali,  

Samo potpuni stranci.