Memorijalni centar raketiranja Zagreba

U sklopu Povijesne grupe učenici Klasične gimnazije sa svojom profesoricom i voditeljicom grupe Marinom Kapetanović 5. veljače posjetili su Memorijalni centar raketiranja Zagreba u ulici Frana Petrića 4.

Članovi Povijesne grupe u Memorijalnom centru raketiranja Zagreba

Vidjeli su fotografije, kratkometražne filmove i dokumentaciju koja svjedoči raketiranju Zagreba 7. listopada 1991. te 2. i 3. svibnja 1995. godine, ali i suđenju Milanu Martiću koji je naredio napad 2. i 3. svibnja. Događaji su poredani kronološki. Prva je prostorija s dokumentacijom o raketiranju Banskih dvora 7. listopada 1991., zatim je prikazano raketiranje 2. i 3. svibnja, a u sredini prostorije nalaze se stupići na kojima pišu imena sedmero poginulih. Učenici su saznali da je za raketiranje Zagreba 2. i 3. svibnja kriv Milan Martić koji je naredio napade. Posjet je završio gledanjem kratkometražnog filma o Zagrebu danas.

Preporučila bih svima da posjete Memorijalni centar raketiranja Zagreba jer se na taj način može bolje upoznati povijest svog grada i razdoblje važno za Hrvatsku.

FOTO: Marina Kapetanović, prof.