Posjet prof. mr. sc. Ninoslava Zubovića s Filozofskog fakulteta

Kako čuti glas iz praščićeva groba

Čitajući internetske portale, često nalazimo članke o starim grčkim reljefima. Vrlo je zanimljivo slušati jezikoslovce kako raspravljaju o antičkim tekstovima, teorijama koje okružuju tekstove i njihovu sadržaju. Učenici Klasične gimnazije dobili su priliku prisustvovati takvom predavanju.

Zajedno s voditeljicom Ondinom Mirt Puškarić, prof. zainteresirani učenici nekoliko razreda i učenici koji pohađaju fakultativni predmet Antička baština u Hrvatskoj u multimedijskoj dvorani poslušali su predavanje prof. mr. sc. Ninoslava Zubovića s Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Prof. Zubović održao je predavanje pod naslovom „Kako čuti glas iz praščićeva groba“ i poučio učenike što se sve iz nekog natpisa dobrom analizom može iščitati. Učenici su uz profesorovu pomoć proučavali grčki reljef i tekst koji ga je okruživao (SEG 25:711 Edessa. Carmen sepulcrale porci vel Porci, s. II/III). Prof. Zubović prezentirao je  svoj prijevod i metričku shemu teksta. Istaknuo je i pogreške koje se javljaju u originalnom tekstu i predstavio sve moguće teorije vezane uz originalni tekst i njegova autora. Predavanje je završio kratkim opisom Filozofskog fakulteta te ponajprije njegova Odsjeka za klasičnu filologiju. Naglasio je prednosti studiranja klasičnih jezika, ali i redovit rad potreban za diplomiranje. Zapamtili smo njegovu preporuku o bavljenju znanstvenim radom: „Budite spori.“ Predavanje je bilo informativno, zanimljivo te je predstavilo učenicima potencijalni studij.

χοῖρος ὁ πᾶσι φίλος, τετράπους νέος, ἐνθάδε κεῖμαι          1

Δαλματίης δάπεδον προλιπὼν δῶρον προσενεχθείς,

καὶ Δυρράχιν δ’ ἐπάτησ’ Ἀπολλωνίαν τε ποθήσας

καὶ πᾶσαν γαίην διέβην ποσὶ μοῦνος ἄλιπτος

νῦν δὲ τροχοῖο βίῃ τὸ φάος προλέλοιπα ( — —)             5          

Ἠμαθίην δὲ ποθῶν κατιδεῖν φαλλοῖο δὲ ἅρμα

ἐνθάδε νῦν κεῖμαι [τῷ θανάτῳ] μηκέτ’ ὀφειλόμενος.

Metrička analiza

◡◡ | —◡◡ | —◡◡ | —◡◡ | —◡◡ | — —              1

◡◡ | —◡◡ | —◡◡ | — — | —◡◡ | — —

◡ | —◡◡ | — | — | —◡◡ | — —

— — | — — | —◡◡ | —◡◡ | —◡◡ | — —

◡◡ | —◡◡ | —◡◡ | —◡◡ | —◡(◡ | — —)                          5

◡◡ | —◡◡ | —◡◡ | — — | —◡◡ | — —

—◡◡ | — — | — || [— ◡◡ —] — | ◡◡ | — ◡◡ | —

https://epigraphy.packhum.org/text/152708